เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
IV2561100017 บุญเตียง กวีศักดิ์ 16/10/2018 eu571109968th
IV2561100009 ณัฐพงษ์ สถาณุพันธ์ 16/10/2018 eu571109954th
IV2561100010 คุณกนก สุมาบัติ 16/10/2018 eu571109945th
IV2561100011 ณิชกมล. นาวาโร่ 16/10/2018 eu571084118th
IV2561100012 ปรานต์วัฒน์ แสนสุขสิริเจริญ 16/10/2018 eu571084149th
IV2561100013 มานิจ ปัณฑุกำพล 16/10/2018 eu571084121th
IV2561100014 ชุติมา ยืนยงเลิศสวัสดิ์ 16/10/2018 eu571084135th
IV2561100015 ณรชตา แช่มเสือ 16/10/2018 eu571064104th
IV2561100006 พีระพงษ์ วีระกุล 12/10/2018 eu569158713th
IV2561100007 อลงกรณ์ สังข์ทอง 12/10/2018 eu569158727th
IV2561100008 วรัตถ์ เสริมประสาทกุล 12/10/2018 eu569158735th
IV2561100003 บุญรัตน์ พงษ์เสาร์ 09/10/2018 eu569153044th
IV2561100004 พรรณิษา ศรีตาล 09/10/2018 eu567594551th
IV2561100018 นายราชันย์ หวังธำรงวงศ์ - รอการจัดส่ง
IV2561100005 อนุชา. พงษ์สวัสดิ์ - eu 5691 5718 2 th
IV2561100019 ศรัณย์ พรหมประเสริฐ - รอการจัดส่ง
IV2561100016 วรพจน์ พงษ์หาญพจน์ - รอการจัดส่ง