ชุด เหยื่อกำจัดปลวก เนเมซีส (ชุดฺ002)
สินค้ายอดนิยม สินค้าลดราคา
4,220.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชุดเหยื่อกำจัดปลวก แบบติดตั้งด้วยตัวเอง

ในชุดประกอบด้วย

1.เหยื่อกำจัดปลวก เนเมซีส จำนวน 3 ชุด

เหยื่อเนเมซีสเหยื่อเนเมซีสเหยื่อเนเมซีส

2.สถานี บนดิน เพื่อติดตั้งถุงเหยื่อ จำนวน  2 กล่อง

สถานีบนดินสถานีบนดิน

3.เทปกาว 2 ม้วน

4.ถุงผสมเหยื่อสำหรับติดตั้ง ขนาด 5"x8" จำนวน 9 ใบ