น้ำยาเคมีไรเฟิล
สินค้ายอดนิยม สินค้าลดราคา
2,000.00 บาท
2,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

น้ำยาเคมีกำจัดปลวกไรเฟิล

สารออกฤทธิ์ Fipronil 5% w/v SC

- ใช้ควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ออกฤทธิ์กับปลวกโดยการสัมผัสและระบบทางเดินอาหาร

- อัตราผสม น้ำยา 1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร