ฟันเพชร
320.00 บาท
420.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฟันเพชร (Segment) 

 

       ใช้สำหรับเชื่อมติดกับกระบอกเจาะคอนกรีตขนาดต่าง ๆ 

คุณสมบัติพิเศษ : สามารถตัดเหล็กที่แทรกอยู่ในพื้นคอนกรีตได้

ซึ่งฟันเพชรของกระบอกแต่ละขนาดจะมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

ฟันเพชร (Segment) ความหนา (mm.) ความสูง (mm.) ความยาว (mm.)
กระบอกเจาะขนาด 2 นิ้ว 4 9 22
กระบอกเจาะขนาด 3 นิ้ว 4 10 24
กระบอกเจาะขนาด 4 นิ้ว      
กระบอกเจาะขนาด 6 นิ้ว 4 9 19