หัวปิดทองเหลือง
50.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หัวปิดทองเหลือง (หมุดปิดทองเหลือง)

  • ใช้สำหรับปิดที่พื้นในกรณีที่มีการเจาะพื้นอัดน้ำยาลงใต้พื้นดิน