สถานีบนดิน
สินค้ามาใหม่
280.00 บาท
350.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

  สถานีกำจัดปลวกบนพื้นดิน (Nemesis Above-ground station)

  • ใช้สำหรับบรรจุเหยื่อ เพื่อกำจัดปลวกที่พบภายในบ้าน
  • โดยจะติดตั้งในบริเวณที่พบตัวปลวกกำลังเข้าทำลายวัสดุ (ไม้, กระดาษ, ฝ้า ฯลฯ) บริเวณนั้น ๆ
  • ในบางกรณีหากไม่สามารถติดตั้งกล่องได้ เจ้าหน้าที่อาจใช้ถุงพลาสติกบรรจุเหยื่อติดแทนได้
  • การยึดสถานี ฯ กับพื้นผิวจะใช้กระดาษกาว (แล็กซีน) เป็นตัวยึด จึงไม่จำเป็นต้องเจาะพื้น, ผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์ ให้เสียหาย
  • เมื่อกำจัดปลวกหมดจะถอดสถานี ฯ นี้ออก