ฝาปิดพื้นคอนกรีต
280.00 บาท
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฝาปิดสถานีพื้นคอนกรีต (Stainless stell in-concrte plugs)

  • ใช้สำหรับปิดหลุมพื้นคอนกรีตหรือพื้นกระเบื้อง 
  • กรณีที่ไม่สามารถขุดดินฝังสถานีแบบฝังใต้พื้นดินได้