อาร์โปรเทค
1,100.00 บาท
1,200.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อาร์โปรเทค

  • ชื่ออัตราส่วนสารออกฤทธิ์ : Fipronil 2.5% w/v
  • กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซน (Phenylpyrozole)
  • ลักษณะ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน เป็นสูตรน้ำมัน
  • คุณสมบัติ : ใช้ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงอื่นๆ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาปเป็นต้น