บัพเฟอร์ 10
1,000.00 Currency THB
1,100.00 Currency THB
ติดต่อสอบถาม

บัพเฟอร์ 10 (BUFFER 10)

  • ชื่ออัตราส่วนสารออกฤทธิ์ : Bifenthrin 10%
  • ลักษณะ : สีเหลืองใส  เป็นสูตรน้ำมัน
  • คุณสมบัติ : เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงหลายชนิด เช่น ยุง แมลงวันและแมลงสาป