แม็กทอร์
1,600.00 บาท
2,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 แม็กซ์ธอร์ (Maxxthor)

  • สารออกฤทธิ์ : Bifentrin 10 % w/v sc
  • กลุ่มสารเคมี : Pyretoid ที่มีฤทธิ์กว้างขวาง ไม่มี “Alpha - cyano”
  • ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงหลายชนิด เช่น มด, แมลงสาบ, ยุง, แมงมุม, เห็บ, หมัด, แมลงวัน, เรือด, มอด เป็นต้น
  • ใช้สารออกฤทธิ์ปริมาณต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง คงฤทธิ์ได้ยาวนาน (ประมาณ 3 ปี)
  • ไม่ไล่แมลง
  • ไม่มีกลิ่น
  • ทนทานต่อฝนและแสงมาก
  • ปลวก LD50 220,000 mg/kg
  • แมลงบินและแมลงคลาน LD50 55,000-110,000 mg/kg
  • แทรกซึมในดินได้ดียิ่งขึ้น อัตราการชะล้างต่ำ