ไนแบน
270.00 บาท
350.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ไนแบน (NiBan)

  • ชื่ออัตราส่วนสารออกฤทธิ์ : BROIC ACID 5.0% w/w
  • ลักษณะ : เป็นเม็ดคล้ายเม็ดทราย
  • คุณสมบัติ : เป็นเหยื่อชนิดเม็ดที่ใช้ในการควบคุมแมลงคลานต่าๆ เช่น มดและแมลงสาป