ฟอสเทค
15.00 บาท
20.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ทรายกำจัดยุง (ฟอสเทค)

  • สารออกฤทธิ์ : เทมีฟอส 1%
  • ลักษณะ : เป็นเม็ดคล้ายเม็ดทราย
  • คุณสมบัติ : ใชกำจัดลูกน้ำของยุง โดยเฉพาะยุงลายที่ระบาดในช่วงฤดูฝน
  • วิธีการใช้ : ใส่ในแหล่งที่มีน้ำขัง,แหล่งน้ำนิ่ง เช่น  อ่างน้ำ, บ่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
  • ขนาดบรรจุ : 50 กรัม

 

     ** สั่งขั้นต่ำ : 2 โหล ขึ้นไป **