ฮอย ฮอย
65.00 บาท
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Hoy Hoy ปลอดภัยไร้สารพิษ

  • เป็นกาวดักและเหยื่อล่อแมลงสาบ
  • กาวเหนียวพิเศษ
  • แถบกาวเป็นลอน สามารถดักจับแมลงสาบได้ดีกว่า
  • อายุการใช้งาน 3-4 สัปดาห์ หากไม่เปียกน้ำหรือถูกแสงแดด หรือ เปลี่ยนบ้านแมลงสาบใหม่ เมื่อมีแมลงสาบมาติดจนเต็ม