เทปกาว
30.00 บาท
35.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

   เทปกาว (แล็กซีน)

        ใช้สำหรับติดกล่องที่บรรจุเหยื่อหรือถุงพลาสติกที่บรรจุเหยื่อแล้วติดบริเวณที่มีปลวกกิน

         เช่น ขอบบัว  วงกบ  บิ้วอิน บริเวณภานในบ้าน