เหยื่อกำจัดปลวก
สินค้ามาใหม่ สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
1,200.00 บาท
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Nemesis bait Matrix

ผลิตภัณฑ์ : ใช้สำหรับกำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ : ประกอบด้วย Chlorfluazuron 0.1% ใน Alpha cellulose

ลักษณะ : เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

                ออกฤทธิ์ปริมาณต่ำแต่ประสิทธิ์ภาพสูงต่อปลวก ได้ผล 100%

กำจัดปลวก