เหยื่อกำจัดปลวก เนเมซีส
  • 6 ตุลาคม 2018
  • 1982
  • 0
ระบบกำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ อีกหนึ่งทางเลือก ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนารูปแบบโดยสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และ ผู้เ...
อ่านต่อ
ปลวก
  • 15 พฤศจิกายน 2017
  • 1330
  • 0
ปลวก เป็นแมลงสังคมที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างซับซ้อน และมีการแบ่งวรรณะ ออกเป็น 3 วรรณะ ซึ่งมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่า...
อ่านต่อ