เหยื่อกำจัดปลวก เนเมซีส

เหยื่อกำจัดปลวก

ระบบกำจัดปลวกแบบเหยื่อล่อ อีกหนึ่งทางเลือก ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนารูปแบบโดยสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงในอีกหลายประเทศ  เหยื่อล่อของเนเมซิส

ได้รับการรับรองว่าเป็นวิธีการกำจัดปลวกแบบตายทั้งรัง

(Termite Colony Elimination)